Resultaten 2022

Toegewezen projecten

Het Twentse Noabers Fonds behandelt enkele keren per jaar in een bestuursvergadering projectaanvragen. Bij een positief besluit wordt het merendeel van de bijdragen mogelijk gemaakt door de Provincie Overijssel (sociale kwaliteitsbeleid). Met ons eigen bestemmingsfonds kunnen wij echter ook projecten financieren die bijdragen aan bio-diversiteit en dierenwelzijn. Klik op onderstaande knoppen om te zien welke projecten door de Provincie Overijssel zijn gefinancierd en welke uit ons eigen bestemmingsfonds bio-diversiteit en dierenwelzijn. Kijk voor projecten van vorige jaren in het menu resultaten.