Resultaten 2021

Bericht van het bestuur

Ook in 2021 heeft het Twentse Noabers Fonds weer regelmatig een bestuursvergadering gehad waarin projectaanvragen van burgers uit Twente zijn behandeld. Het merendeel van de bijdragen aan deze projecten is weer mogelijk gemaakt door het 4D programma van de Provincie Overijssel. De makelaars hebben dit jaar het eerste Twentse Noabers Festival georganiseerd en ons fonds was erbij. Daarnaast is in 2021 de maximale bijdrage toegekend aan een project op het gebied van dierenwelzijn en bio diversiteit. Het Twentse Noabers Fonds heeft dit jaar ook een onderzoek laten
uitvoeren naar samenwerkingsmogelijkheden tussen de Enschedese Uitdaging, de Haaksbergse Uitdaging, de Slinger Hengelo, de Slinger Almelo en het Twentse Noabers Fonds. Het onderzoek is mede mogelijk gemaakt door de provincie Overijssel en heeft geleid tot de conclusie dat samenwerking tussen burgerinitiatieven en maatschappelijk betrokken bedrijven de regio Twente kan versterken. Welk ontwerp daarbij past wordt nader uitgewerkt. In 2021 is ook verkend hoe het Twentse Noabers Fonds kan groeien. Gedacht wordt aan groei richting een regionaal fonds dat een actieve rol vervult in de samenleving en dat verbinding legt tussen bewoners, bedrijven, overheid, vermogensfondsen en maatschappelijke organisaties en middelen werft om daarmee de leefbaarheid en sociale cohesie in de eigen gemeenschap op een duurzame wijze te verbeteren. We volgen hiermee de lijn van lokale fondsen in Nederland.

Activiteiten 2021

  • Twentse Noabers Festival
  • Projecten 4D makelaars
  • Projecten biodiversiteit en dierenwelzijn
  • Onderzoek regionale samenwerking
  • Groeiverkenning Twentse Noabers Fonds

Activiteiten 2022

  • Projecten 4D makelaars
  • Projecten biodiversiteit en (dieren) welzijn
  • Groeiverkenning Twentse Noabers Fonds
  • Deelname aan regionale festivals
  • Fund Raising Audit (ARC/ECFI model)

Jaarrekening

Baten:

0

Lasten:

0

Projecten:

0

4D projecten:

0

Waarde 4D projecten:

0

Baten:

0

Lasten:

0

Projecten:

0

4D projecten:

0

Waarde 4D projecten:

0
Wij willen doorgaan met uitbreiding van de stichting en richten ons op continuïteit en bestemming. Samenwerking met de 4D makelaars van de provincie Overijssel vinden wij belangrijk. Aandachtspunt is de werving van nieuwe gelden bij zowel het bedrijfsleven als fondsen. Daarom gaan wij in 2022 het bestuur versterken. De voorgenomen fund raising audit is van belang om de relatie met zowel subsidiegevers als donateurs te kunnen uitbouwen.