Resultaten 2021

Toegewezen projecten

Het Twents Noabers Fonds heeft regelmatig een bestuursvergadering waarin de projectaanvragen worden behandeld. Het merendeel van de bijdragen aan deze projecten wordt mogelijk gemaakt van uit het 4D programma van de Provincie Overijssel in het kader van het sociale kwaliteitsbeleid. Daarnaast worden ook uit eigen middelen bijdragen aan projecten gegeven. De projecten op het gebied van dierenwelzijn en bio diversiteit worden uit eigen middelen mogelijk gemaakt vanuit ons bestemmingsfonds dierenwelzijn en bio diversiteit. Als u op een van de rode knoppen klikt ziet u een overzicht van de projecten die mogelijk zijn gemaakt vanuit het 4D programma of vanuit de eigen middelen van ons fonds. Als u op de projectnaam klikt krijgt u meer informatie over dit project te zien. Als u een overzicht van projecten van vorige jaren wilt inzien kunt u deze onder Resultaten in het menu bekijken.

Ook wordt de stand van de in het lopende jaar ontvangen donaties vermeld.