Projectsubsidie aanvragen

Heb jij een goed idee voor je buurt, wijk, omgeving, dorp of stad?

Een plan waardoor mensen bijvoorbeeld zelfstandig kunnen (blijven) leven, gezond gaan bewegen, of waarmee het noaberschap in jouw omgeving groter wordt? Aarzel dan niet en neem contact op met Lidy Noorman. Zij is de contactpersonen voor een eerste check.  

Wanneer kun je aanvragen?

 • Je hebt een goed en verfrissend idee voor Twente dat bijdraagt aan de lokale leefomgeving;
 • Jouw idee is van belang voor de gemeenschap;
 • Het idee is voor de langere termijn;
 • Anderen worden ook beter van jouw idee;
 • Je initiatief is bestemd voor iedereen in de gemeenschap;
 • Alleen aanvragen uit Twente worden gehonoreerd;
 • De aanvraag moet betrekking hebben op één van de gebieden die in het doel van de stichting zijn genoemd.

Bij het formuleren van je plan is het handig om deze in het aanvraagformulier opgenomen richtlijnen te gebruiken:

 • Wat is de huidige situatie (nul-meting)
 • Wat wil je daaraan veranderen (de uitdaging)
 • Wie betrek je hierbij/heb je erbij betrokken (verbinden en samenwerken)
 • Wat wil je bereiken met het project (het doel)
 • Hoe ziet het eruit na uitvoering van je initiatief (resultaat)
 • Met welk resultaat ben je tevreden (afbakening en effecten)
 • Wat heb je nodig om je gewenste resultaat te bereiken

Waarvoor is de bijdrage van het Twentse Noabers Fonds niet bedoeld?

 • Initiatieven of activiteiten die al uitgevoerd zijn
 • Reguliere activiteiten/kosten, (buurt)feesten, exploitatiekosten, onderhoud, reis- en
  verblijfkosten, onvoorziene kosten, afbetaling van schulden, bijdragen aan goede doelen, activiteiten
  met een winstoogmerk en investeringen voor particulier bezit
 • Een bijdrage die je aanvraagt om je eigen uren te bekostigen
 • Aanbodgerichte initiatieven (denk aan het aanbieden van producten, diensten, activiteiten of
  evenementen door organisaties of bedrijven)
 • Initiatieven die alleen gericht zijn op leden van een organisatie ( denk bijvoorbeeld aan leden
  van een sportvereniging)
  Je moet natuurlijk wel een goed (project)plan hebben en een heldere begroting. Zodat jijzelf en wij
  weten waaraan we bijdragen.

Wat kun je krijgen?

 • Ondersteuning in kennis
  Wij schakelen ons netwerk in om jouw initiatief een stapje verder te brengen.
 • Ondersteuning in financiële middelen
  Je kunt bij ons een maximale bijdrage van €2000,- ontvangen. In bijzondere gevallen investeren wij meer in bijzondere projecten. Vraag naar de voorwaarden.
 • Een netwerk
  Je gaat onderdeel uitmaken van ons netwerk waardoor je met jouw opgedane kennis ook weer andere initiatieven verder kunt helpen.