Zorgzaam voor elkaar in Deurningen

Initiatiefnemer:
Stichting Dorpsbelang Deurningen

Realisatie van het kleinschalig Zorghuis (nieuwbouw 12 huur-appartementen), het Ontmoetingshuis (leegstaand pastorie) met een verbindingsgang (droogloop) tussen beide in de kern van Deurningen alsmede de oprichting van de Hulpdienst Thuis.
In dit dorp van 2000 inwoners zijn mensen met beperkingen steeds gedwongen te verhuizen naar zorgcentra in de regio als thuis wonen te belastend wordt. Dit project voorziet in de realisatie van een basisvoorziening voor deze gemeenschap. Fijn voor betrokken mensen, die graag in de eigen gemeenschap willen blijven wonen en voor familie en kennissen voor bezoek e.d. En voor de inwoners van het dorp om even binnen te lopen. Het Twentse Noabers Fonds geeft een bijdrage voor de dekking van de opstartkosten van de op te richten vereniging “Zorgzaam voor Elkaar in Deurningen” zoals  notariële kosten, openen bankrekening, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, kosten aangaan van bancaire en private leningen, registratierechten e.d.

 


Sector: Jeugd- en ouderenzorg

Toegewezen op: 30 januari 2020