Vrijwilligersbeleid en bestuursontwikkeling

Initiatiefnemer:
Stichting schaapskudde Hof van Twente

Bestuurlijk bestaat er een kwetsbare situatie. Er is een sterk persoonsafhankelijke situatie ontstaan. Bestuurlijke verantwoordelijkheid en uitvoerende taken zijn bij één en dezelfde persoon onder gebracht. Het komt niet tot visie en beleidsontwikkeling en is ad-hoc handelen vaak de eerste en enige prioriteit. Het is nu tijd om bestuurlijk gezien de stichting op orde te krijgen en een toekomst-bestendige situatie voor de stichting en de schaapskudde te realiseren. Tevens dient een solide vrijwilligersbeleid opgezet te worden. Veel taken blijven nu liggen of worden even snel uitgevoerd. Vrijwilligers werven en voor de kudde behouden is heel lastig gebleken. Ook voor de toekomst van de kudde is een goed vrijwilligersbeleid noodzaak.

 


Sector: Natuur en milieu

Toegewezen op: 30 januari 2020