Vernieuwing speeltuingebouw Mekkelholt

Initiatiefnemer:
Stichting SES Activiteiten Enschede

Speeltuin Mekkelholt ligt in het hart van de wijk Mekkelholt in Enschede Noord. De speeltuin vervult een belangrijke functie in de buurt en het speeltuingebouw heeft naast de speeltuinfunctie ook een buurtfunctie. Het is de thuisbasis van verschillende wijkverenigingen en van de stichting Enschedese Speeltuinen (SES).
Het uit 1967 daterende speeltuingebouw is echter sterk verouderd en ondanks het veelvuldige onderhoud voldoet het niet meer aan de huidige eisen en al helemaal niet aan de duurzaamheidseisen. Het gebouw biedt ook onvoldoende ruimte om in een meer uitgebreide behoefte van de wijk te voorzien. Om de buurtfunctie van het speeltuingebouw te versterken, is het van belang dat het een zo goed mogelijke aansluiting krijgt bij het hart van de wijk. Daarvoor is het noodzakelijk dat het speeltuingebouw voldoet aan de eisen van deze tijd, zowel qua faciliteiten als gebruiksmogelijkheden. Daarmee kan de buurtfunctie van speeltuin Mekkelholt verder worden versterkt. Het is de bedoeling dat het nieuwe speeltuingebouw aan de andere van de tuin komt waardoor het in een directe verbinding met het hart van de wijk (het voormalige winkelcentrum) komt. Het speeltuingebouw zal dan een meer centrale positie in de wijk innemen. Wij verwachten met het nieuwe speeltuingebouw een goede, prettige en laagdrempelige buurtfunctie te kunnen bieden en uit te kunnen bouwen naar een multifunctionele buurtaccommodatie. Met de beoogde nieuwbouw ontstaat er meer ruimte voor verenigingen uit de wijk.
Met het nieuwe speeltuingebouw met hedendaagse faciliteiten willen we een nieuwe impuls geven en de buurt betrekken bij het ontwikkelen en opzetten van nieuwe activiteiten voor zowel jongeren als ouderen uit de buurt.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 30 september 2021