Vernieuwen en verbreden culturele initiatieven in het Prins Bernhardplantsoen

Initiatiefnemer:
Stichting Bernhards Ontmoeting

In 2015 is de Stichting Bernhards Ontmoeting opgericht met als doelstelling een bijdrage te leveren aan de sociale en culturele infrastructuur voor jong en oud aan deze stad in het Prins Bernhardplantsoen.
De aanleiding van dit initiatief was dat de Stichting de inwoners van Hengelo (jong en oud) wilden laten genieten van dit prachtige stadpark. De stichting is toentertijd opgericht vanuit de ambitie om voor de bezoekers van het park ontmoeting, ontspanning, muziek, inspiratiedebatten en beeldende kunstactiviteiten te organiseren. Dit heeft ze jaren gedaan. Tot op de dag van vandaag.
Door middel van een cultureel programma draagt de Stichting bij aan het feit dat kunst en cultuur een bijdrage kan leveren aan de stedelijke economie, de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de stad; voor bewoners, bezoekers en bedrijven. Dat is goed, interessant en leuk. Maar tijden veranderen. Er is veel gebeurd en de tijd is rijp om de culturele initiatieven in het Prins Bernhardplantsoen te verbreden, te vernieuwen en te versterken. Maar, dit kan je niet alleen. Het moet in samenhang en samenwerking met andere instellingen en culturele initiatieven. Wij willen verbreden door andere belangrijke (culturele) organisaties en ondernemers uit de omgeving erbij te betrekken.
Daarom richt SBO samen met nieuwe partners broedplaats TULP Hengelo op.
De parken Bataafse Kamp en het Prins Bernhardplantsoen hebben een belangrijke functie als groene ademruimte voor de binnenstad. De betrokkenheid van de Hengelose burger bij hun stad, de mooie parken en de omgeving van de parken willen we stimuleren.
De stad Hengelo is bezig met een transformatie om de binnenstad de komende jaren aantrekkelijker en levendiger te maken. Het Programma Binnenstad geeft handen en voeten aan het Integraal Actieplan voor een vitale binnenstad. Het kent vier programmalijnen waaronder de programmalijn de Bruisende Binnenstad met als doel meer belevingswaarde te creëren voor de bewoners en bezoekers van de binnenstad. Wij ondersteunen de ambitie van de Bruisende Binnenstad, verbinden het en geven er door onze nieuwe culturele initiatieven mede uitvoering aan.
Onze initiatieven dragen bij aan de sfeer en beleving van de binnenstad, n.l. een fijne binnenstad om te wonen, waar genoeg te beleven is en waar bezoekers graag naar toe komen en verblijven. We bieden een gevarieerd aanbod van kunst, cultuur en techniek en mensen kunnen elkaar op verschillende momenten en diverse plaatsen laagdrempelig ontmoeten. Onze partners gaan van binnen naar buiten en “slaan hun tenten op” in de idyllische omgeving van de beide parken, het Schouwburgplein, het Molenplein en De Drie Straatjes. Ze programmeren allerlei activiteiten in deze lommerrijke omgeving, waarbij sfeer het toverwoord is. Zomerse dagen met het genot voor bezoekers om te luisteren, te leren, te ontdekken, te genieten en te doen. Maar natuurlijk ook binnen waar onze bezoekers in de mooie gebouwen van onze partners prachtige dingen kunnen zien, beleven en doen. Onze initiatieven dragen bij aan de sfeer en beleving van de binnenstad van Hengelo, n.l. een fijne binnenstad om te wonen, waar genoeg te beleven is en waar bezoekers uit de gehele regio graag naar toe komen en verblijven. We bieden een gevarieerd aanbod van kunsten cultuur en bezoekers kunnen elkaar op verschillende momenten en diverse plaatsen laagdrempelig ontmoeten. Ook in de 21ste eeuw voelen
mensen zich verbonden met de streek, dorp of stad waar zij leven of waar zij geboren zijn. Cultuur kent een eigen, intrinsieke waarde. Daarnaast draagt cultuur bij aan creativiteit. Deelname aan culturele activiteiten verbindt mensen. Ze dragen zichtbaar bij aan de leefbaarheid in onze stad en regio. Ons programma zal zeker ook een aantrekkingskracht hebben op bezoekers uit steden uit de regio. Ook dragen we ertoe bij dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert

 


Sector: Cultuur

Toegewezen op: 30 september 2021