Verfraaiing struinpad

Initiatiefnemer:
Stichting Dorpsraad Glane

Een terrein van ongeveer een halve ha. in het dorp en binnen een natura 2000 gebied waar een (struin)pad is aangelegd voor kinderen en bewoners om te spelen en te wandelen. De bedoeling is om hier ook beplanting aan te brengen en bankjes te plaatsen voor de bewoners. Op dit moment zijn er al fruitbomen en een insectenhotel geplaatst.

Het idee is een initiatief van de dorpsraad (en bewoners) en de gemeente Losser. De inrichting van het gebied zal worden uitgevoerd door dorpsraadleden en bewoners.

 


Sector: Natuur en milieu

Toegewezen op: 8 september 2022