Vereniging ’t Höfke

Initiatiefnemer:
Vereniging 't Höfke i.o. Wierden

Door het afbouwen van de verzorgingsstaat worden, met name ouderen, gedwongen om langer zelfstandig te blijven wonen. Hierdoor ontstaat het maatschappelijk probleem van vereenzaming omdat kinderen steeds vaker ver weg wonen. Met name in nieuwbouwwijken zijn mensen meer op zichzelf gericht omdat ze een drukke baan hebben in combinatie met een gezin en sportactiviteiten. Mensen die in een hofje willen wonen laten zien dat het ook anders kan in een steeds meer individualistische wordende maatschappij want ze kiezen voor een leven met elkaar; met zorg en aandacht voor elkaar en hun omgeving. Dit heeft een positieve invloed op hun gezondheid en daardoor een besparing op de WMO kosten. Zo is er in elke woonhof een plek waar mensen van binnen en buiten de woonhof elkaar kunnen ontmoeten. Een mooi voorbeeld om met mensen van de wijk of buurt in contact te komen is dat pakketjes voor de buurt worden afgeleverd bij de woonhof. Bewoners uit de wijk kunnen ze daar dan ophalen. Op deze manier worden contacten met de buurtbewoners gelegd en kunnen we buurtbewoners uitnodigen voor activiteiten die voor de buurt of wijk worden georganiseerd.

De bijdrage van het Twentse Noabers Fonds willen wij gebruiken voor de opstartkosten bij de oprichting van de vereniging

Voor meer informatie lees het persbericht en de nieuwsbrief!

PersberichtOprichtingVereniging t Hófke

Nieuwsbrief 2003 Vereniging Hôfke te Wierden

 


Sector: Combinatie sectoren

Toegewezen op: 18 mei 2020