Transformatie door Licht

Initiatiefnemer:
Stichting Transformatie door Licht

Als stichting streven we er naar om authentiek industrieel erfgoed op het gebied van lampen, klokken en schakelmateriaal te behouden. In onze winkel/atelier/museum conserveren, restaureren we de materialen om ze daarna te verkopen zodat ze een 2e leven krijgen. Het bestuur is te klein en daardoor kwetsbaar. We willen de organisatie verbeteren met vooral PR en marketing kennis. Daarnaast hebben we aansturing van de vrijwilligers nodig die bijna allemaal een afstand tot de arbeidsmarkt hebben.
Doordat we met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt werken, zijn we eigenlijk ook een soort re-integratie plek. Het is geweldig om de mensen weer te zien opbloeien zodat ze, in een aantal gevallen, daarna weer door kunnen stromen naar het arbeidsproces. Wij krijgen hier niet voor betaald. Door aandacht voor elkaar hebben we ook een sociale functie.
Meer informatie Transformatie door Licht

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 27 februari 2020