Toplaag kunstgrasveld vervangen

Initiatiefnemer:
S.V. De Lutte

Bij S.V. De Lutte gaan we de toplaag van het huidige kunstgrasveld (voetbal- en handbalveld) vervangen waarmee we als S.V. De Lutte weer voldoen aan de vereisten van deze tijd. Naast de hand- en voetballeden maken ook kinderen van de Plechelmusschool en de BSO hiervan gebruik. Eveneens de scheidsrechtersvereniging NOT maakt straks gebruik van dit nieuwe veld. Ofwel een mooi project met vele gebruikers waarbij het voorzieningenpeil in De Lutte op niveau blijft.

 


Sector: Gezondheid en bewegen

Toegewezen op: 1 september 2022