Theatervoorstelling

Initiatiefnemer:
Elisaparochie

Wij willen mensen die leven in kansarme en kwetsbare situaties de kans geven om een door hen gemaakte theatervoorstelling op te voeren (2x) in Almelo. Tegelijkertijd willen wij mensen die leven in gelijke omstandigheden de kans geven deze theatervoorstelling te bezoeken. Zij zijn immers vanwege hun financiële situatie feitelijk nooit in de gelegenheid naar het theater te gaan. Bovendien wordt er niet of slechts heel zelden theater gemaakt dat aan hun leefwereld refereert.
Mensen die in kansarme en kwetsbare situaties leven, leven ook vaak in een maatschappelijk isolement. Er is weinig oor voor hun verhaal en ook weinig kennis van hoe hun leven er uit ziet en voor hoe dat voor hen voelt. Wij willen met de theatervoorstelling bijdragen aan het vergroten van de kennis omtrent hun leven, ook onder mensen die het beter hebben getroffen. Omdat wij geloven dat dit het noaberschap – de zorg en aandacht voor kwetsbare mensen die moeilijk meekomen in de samenleving – helpt vergroten.
Wij werken samen met mensen in kansarme en kwetsbare situaties, het Armoedepact Almelo, het Apostolische Genootschap Almelo en de Joseph Wresinski Cultuur Stichting. Deze laatstgenoemde organisatie is specifiek opgericht door maatschappelijk betrokken theatermakers met als doel om theatervoorstellingen te maken met mensen in kansarme en kwetsbare situatie. Zij heeft een zeer ruime ervaring. Onze primaire doelgroep als het om het publiek gaat zijn mensen in kansarme en kwetsbare situaties. Maar uiteraard richten wij ons ook op ander publieksgroepen. Omdat wij met de theatervoorstelling mensen uit verschillende geledingen van de samenleving met elkaar in contact willen brengen.
Wij hopen dat na afloop van de voorstelling een ontmoeting plaatsvindt tussen mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Daarvoor organiseren wij op de avond zelf ook de gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan. Wij realiseren ons daarbij dat theater de wereld niet kan veranderen. Maar het kan wel de aanzet geven tot een verandering door mensen te raken in hart en hoofd.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 19 maart 2020