Speel- en Beweegveld Janskamp

Initiatiefnemer:
Dorpsraad Denekamp

In de wijk Janskamp in Denekamp ligt een erg verwaarloosd speelveld van circa 1250 m2. Dit veld wordt niet meer gebruikt en het trekt tegenwoordig veel hangjeugd aan. De buurtbewoners zetten zich daarom gezamenlijk in om er een heel mooi uitdagend speel-/ beweegveld van te maken voor de jeugd en ouderen, zodat zij meer naar buiten kunnen, elkaar hier kunnen ontmoeten en weer lekker samen kunnen spelen/bewegen. Om dit speel-/beweegveld (volleybal-/badminton, pannakooi, speeltoestel etc.) te kunnen creëren zijn wij op zoek naar financiële steun.

Het hoofddoel is het ten uitvoer brengen van het buurtplan omtrent het grasveld en omliggende groen, zodat de buitenruimte transformeert in een omgeving dat leidt tot meer beweging en ontmoetingen in de wijk.
Daarnaast willen we de volgende subdoelstellingen realiseren:
– Bevorderen van de noaberschap door middel van ontmoetingen en kennismakingen tussen buurtbewoners.
– Een buitenruimte die geschikt is voor jong en oud.
– Het bevorderen van buitenspelen, zodat meer kinderen (met elkaar) spelen, sporten en bewegen.

 


Sector: Gezondheid en bewegen

Toegewezen op: 13 december 2020