Samen socialer en groener wonen in de binnenstad van Hengelo

Initiatiefnemer:
Stichting HO2Hengelo

HO2Hengelo ontwikkelt een plan om in 2022 een woonvorm in/bij de binnenstad van Hengelo te realiseren met een zestal pijlers: modern noaberschap, energie-neutraal, verantwoord watermanagement, vergroening van de leefomgeving, vernieuwende modulaire houtbouw en eerlijke financiering om zo een substantiële bijdrage te leveren aan een socialere samenleving, een rijker (leef-)klimaat, een beter (leef-) milieu, stimulering van de circulaire economie en vergroening van de vergrijsde binnenstad van Hengelo.

In eerste instantie worden de mogelijkheden, de haalbaarheid én de betaalbaarheid van elke pijler afzonderlijk en integraal onderzocht. De onderzoeksresultaten, de bevindingen en de uiteindelijke keuzes leiden tot een Programma van Eisen, een Plan van Aanpak en een Conceptplan dat bij diverse partijen – besturen, burgers en bedrijven – wordt uitgezet ter goedkeuring en/of concrete uitwerking.

 


Sector: Combinatie sectoren

Toegewezen op: 27 februari 2020