Samen fit en vitaal KNHM project

Initiatiefnemer:
Stichting Dorpsraad Tilligte

De Dorpsraad Tilligte is een stichting die zich in zet voor het algemeen belang van de Tilligtenaren. Wij als dorpsraad proberen problemen en knelpunten in het dorp door te spelen naar de overheid, bijvoorbeeld de gemeente of de provincie. Hierdoor kunnen deze problemen sneller en effectiever aangepakt worden. Leefbaarheid is ander belangrijke aandachtspunt voor de dorpsraad. Hierbij is het vooral van belang hoe kunnen zorgen dat de jongeren in Tilligte op lange termijn in Tilligte blijven wonen. Eén van de belangrijke speerpunten hierin zijn of voldoende voorzieningen aawezig zijn en/of blijven voor de opgroeiende jeugd. Er worden ideeën voor het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp uitgewerkt en vaak in samenwerking met andere organisaties budget voor gezocht en gerealiseerd.
Wij willen bijdragen aan de betrokkenheid en zelfstandigheid van bewoners in ons dorp Tilligte door het realiseren van een ruimte waar mensen zelf kunnen werken aan hun lichaam om fit en vitaal te blijven Met dit doel leveren we een bijdrage aan het gezond en vitaal houden van onze samenleving. Hiermee zetten we in op een actueel vraagstuk waarbij vanuit de overheden wordt ingezet om ouderen vitaal te houden zodat zij beter in staat zijn om voor zichzelf te kunnen zorgen.
Kern met Pit logo

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 1 mei 2020