Plan van aanpak omgeving Klooster Denekamp

Initiatiefnemer:
Caroline Bosgoed

Initiatiefneemster Caroline Bosgoed loopt al enige tijd met plannen om (citaat) “… iets in de gemeente Dinkelland op te zetten, dat zowel het klooster van de zusters Franciscanessen in Denekamp, als de expertise van mensen uit onze omgeving, én de prachtige omgeving van Noord Oost Twente met elkaar kan combineren.” Er zijn veel ideeën voor activiteiten. De betrokkenheid en het enthousiasme verbloemen een gebrek aan structuur om tot een logische, succesvolle, verbinding tussen activiteiten, nieuwe mogelijkheden en de verschillende aanbieders en geïnteresseerden te komen. Het Twentse Noabers Fonds stelt een bijdrage ter beschikking om met hulp van de Sesam Academie te komen tot een plan van aanpak en het realiseren van een netwerkorganisatie of platform vanwaar uit de verdere ontwikkeling van activiteiten binnen en buiten het klooster wordt georganiseerd. De activiteiten, aangeboden vanuit de netwerkorganisatie/het platform, kunnen op hun beurt weer bijdragen tot versterking van de lokale onderlinge verbondenheid, tot actief noaberschap, en versterking van de plek van het klooster in de samenleving. Kortom sociale kwaliteit.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 6 februari 2020