Plan van aanpak Bijzondere Vervoerdiensten Radiotherapie

Initiatiefnemer:
Stichting Bijzondere Vervoer Diensten Radiotherapie.

De Stichting Bijzondere Vervoerdiensten (BVD) Radiotherapie (verder: BVDR) stelt zich ten doel :
1. het rijden van Radiotherapiepatiënten naar het ziekenhuis;
2. het ontwikkelen en geven van een specialistische opleiding voor (taxi-) chauffeurs hiervoor;
3. onderzoek doen naar de bijdrage/invloed van dit gespecialiseerde vervoer op het genezingsproces of het welbevinden van de patiënten.

Er is nog geen businessplan voor de langere termijn. Wel is er een ‘pilot’ gepland, die onder meer ten doel heeft meer duidelijkheid te verschaffen over de financiële perspectieven. Wat zijn uiteindelijk de kosten van de “plus-ritten” en wie betaalt ze? De patiënt zelf, de ziektekostenverzekeringsmaatschappij, of ‘derden’ (overheden, liefdadigheidsinstellingen, enz.). Er is een projectplan (Plan van Aanpak) opgesteld voor het opzetten van de opleiding en van de vervoersorganisatie, maar dat is op belangrijke punten nog niet compleet. Afgesproken is dat de SESAM adviseurs als klankbord of sparring partner kunnen dienen bij het verder uitwerken van de geplande activiteiten. Twee concrete voorbeelden zijn daarbij genoemd. Ten eerste het concreet vormgeven van het curriculum. Ten tweede het ondersteunen van de stichting bij het projectmatig opzetten van de verdere werkzaamheden. Door het definiëren van duidelijke, haalbare doelen en daarbij de benodigde ondersteuning te realiseren neemt de succeskans voor de grote ambities toe. In het kader daarvan zouden we kunnen ondersteunen bij het opstellen van een geprojecteerde begroting.

Samenwerking Stichting BVD Radiotherapie en SESAM Academie door subsidie Twentse Noabers Fonds

Op 7 juli jongstleden heeft de ondertekening plaatsgevonden van de overeenkomst tot samenwerking tussen Stichting Bijzondere Vervoersdiensten Radiotherapie en SESAM Academie. SESAM Academie ondersteunt het project van de Stichting BVD Radiotherapie voornamelijk door advies te geven voorafgaand en tijdens de start van het project.

SESAM Academie fungeert ook als sparring partner voor de stichting tijdens deze periode. Met name het concreet vormgeven van het curriculum en het projectmatig opzetten van de verdere werkzaamheden zijn taken die de adviseurs Albert Bouwmeester en Henk van Kessel namens SESAM Academie voor hun rekening nemen. “Door het definiëren van duidelijke, haalbare doelen en daarbij de benodigde ondersteuning te realiseren neemt de succeskans voor de grote ambities toe”, geven de twee adviseurs aan. “In het kader daarvan zouden we kunnen ondersteunen bij het opstellen van een geprojecteerde begroting.”

De samenwerking is financieel mogelijk gemaakt door een subsidie van het Twentse Noabers Fonds en door medewerking van de Provincie Overijssel, Sociale kwaliteit. Het hoofddoel van het Twentse Noabers Fonds is het bevorderen van sociale cohesie en participatie van alle bevolkingsgroepen in Twente. In het Twents is dit het bevorderen van noaberschap. Het Twentse Noabers Fonds wil dit bereiken door maatschappelijke initiatieven van burgers in Twente op diverse gebieden financieel en met kennis te stimuleren en te ondersteunen.

“Het is prachtig om te zien hoe de verschillende organisaties samenwerken om tot een mooi resultaat te komen”, geeft initiatiefnemer van Stichting BVD Radiotherapie Bram van Doorn aan. “We zijn als Stichting erg blij met alle hulp die we hebben mogen ontvangen.”

Deelnemers van links naar rechts: Robert Redeker, Albert Bouwmeester, Bram van Doorn en Henk van Kessel. (Niet op de foto Harry Jansen Stichting BVD)

Meer informatie over de Stichting BVD Radiotherapie

 


Sector: Gezondheid en bewegen

Toegewezen op: 3 juni 2021