Plan van aanpak Bijzondere Vervoerdiensten Radiotherapie

Initiatiefnemer:
Stichting Bijzondere Vervoer Diensten Radiotherapie.

De Stichting Bijzondere Vervoerdiensten (BVD) Radiotherapie (verder: BVDR) stelt zich ten doel :
1. het rijden van Radiotherapiepatiënten naar het ziekenhuis;
2. het ontwikkelen en geven van een specialistische opleiding voor (taxi-) chauffeurs hiervoor;
3. onderzoek doen naar de bijdrage/invloed van dit gespecialiseerde vervoer op het genezingsproces of het welbevinden van de patiënten.

Er is nog geen businessplan voor de langere termijn. Wel is er een ‘pilot’ gepland, die onder meer ten doel heeft meer duidelijkheid te verschaffen over de financiële perspectieven. Wat zijn uiteindelijk de kosten van de “plus-ritten” en wie betaalt ze? De patiënt zelf, de ziektekostenverzekeringsmaatschappij, of ‘derden’ (overheden, liefdadigheidsinstellingen, enz.). Er is een projectplan (Plan van Aanpak) opgesteld voor het opzetten van de opleiding en van de vervoersorganisatie, maar dat is op belangrijke punten nog niet compleet. Afgesproken is dat de SESAM adviseurs als klankbord of sparring partner kunnen dienen bij het verder uitwerken van de geplande activiteiten. Twee concrete voorbeelden zijn daarbij genoemd. Ten eerste het concreet vormgeven van het curriculum. Ten tweede het ondersteunen van de stichting bij het projectmatig opzetten van de verdere werkzaamheden. Door het definiëren van duidelijke, haalbare doelen en daarbij de benodigde ondersteuning te realiseren neemt de succeskans voor de grote ambities toe. In het kader daarvan zouden we kunnen ondersteunen bij het opstellen van een geprojecteerde begroting

 


Sector: Gezondheid en bewegen

Toegewezen op: 3 juni 2021