Oprichting stichting

Initiatiefnemer:
Burgerinitiatief Samen Bouwen aan Beckum

Reeds jaren wordt er gesproken over impulsen om de leefbaarheid van Beckum op de agenda te krijgen en concreet aan de slag te gaan. Vanuit het dorp en het dorpsplan zijn vele inwoners betrokken geweest en hebben inbreng en ideeën gehad, destijds in verschillende werkgroepen. Echter, vele ideeën zijn gestrand toen het aankwam op uitvoering. Prioriteit nummer 1 was en is te starten met woningbouw, als accelerator en aanjager van een proces waarbij de dorpsgemeenschap samen verenigingen, inwoners en met de gemeente en stakeholders stappen zet. Het lot van ‘niet verder komen met elkaar’ en ‘de diepe wens tot woningbouw’ heeft een groep betrokken inwoners zich aan getrokken. Ze hebben een burgerinitiatief geformeerd die aan de slag is gegaan onder de naam SBAB. Samen Bouwen Aan Beckum.
Voor de leefbaarheid en voor het draagvlak onder voorzieningen (school, sport, cultuur, verenigingsleven) in Beckum is het erg belangrijk dat we 15-17 woningen in het hart van Beckum kunnen realiseren voor starters en jongere Beckumers. Daarbij zal woningbouw op deze plek het dorpshart versterken (school, sportvoorzieningen, gemeenschapsgebouw, kerk).
De volgende stap is dat ons burgerinitiatief een formele samenwerkingsovereenkomst aan wil gaan met de gemeente Hengelo om ook echt de voorbereiding van de start van de woningbouw te gaan begeleiden en aan te jagen. Hiervoor hebben we als burgerinitiatief een formele entiteit en  ondersteuning nodig.

De foto is van de ondertekening van de intentieverklaring tussen de Stichting en de gemeente Hengelo. vlnr Eric Temmink (SBaB), Claudio Bruggink (wethouder) en Wibout Dragt (SBaB).

 


Sector: Combinatie sectoren

Toegewezen op: 7 april 2020