Belevingsbos Haaksbergen

Initiatiefnemer:
Stichting Vrienden IVN Haaksbergen

Wij willen een belevingstuin annex voedselbos oprichten  vlak aan de rand van de bebouwde kom. Wij willen bewoners de natuur van dichtbij laten beleven en door te praktische werkzaamheden uit te voeren te ervaren hoe we anders met de natuur en zijn produktieprocessen kunnen omgaan. Aspecten van biodiversiteit en duurzaamheid worden hierbij zichtbaar. Ervaren hoe we met nieuwe voedingswijzen het evenwicht mens – natuur kunnen verbeteren. Door educatie van volwassenen en schooljeugd willen wij de natuurlijke processen onder de aandacht brengen en door zelfwerkzaamheden letterlijk de vruchten plukken.

 


Sector: Natuur en milieu

Toegewezen op: 15 december 2021