Muziektheaterproductie

Initiatiefnemer:
Stichting Bernhards Ontmoeting

Het is een project in de vorm van een muziektheaterproductie dat tussen verleden en heden een brug slaat. Deelnemers aan het project zijn professionele muzikanten en acteurs die gekoppeld worden aan jongeren die een podiumkunst opleiding volgen en jongeren die een beroep in de podiumsector willen gaan uitoefenen. Professionals en jongeren werken in dit project samen om een productie te realiseren. Freedom confronteert deelnemers en bezoekers met hedendaagse vraagstukken omtrent sociale uitsluiting, verzet, vrijheid en discriminatie. Op deze manier proberen we de studenten, de koorzangers en jonge orkestleden in te laten zien dat iedereen meetelt en iedereen (ongeacht huidskleur, geloof, gender, afkomst enz.) kansen moet hebben om mee te doen in de samenleving.

 


Sector: Cultuur

Toegewezen op: 5 augustus 2022