Multifunctioneel veld/terrein voor activiteiten

Initiatiefnemer:
Stichting Dorpsbelang Deurningen

Het aanleggen van een multifunctioneel veld/terrein waar diverse activiteiten georganiseerd kunnen worden voor de jeugd en ouderen van Deurningen. Het biedt de mogelijkheid om op een centraal punt in het dorp openbaar activiteiten te ontplooien, die op dit moment in het dorp niet kunnen. Dit verhoogt de leefbaarheid/samenwerking/verbondenheid van het dorp Deurningen. Op deze manier dragen we als Dorp Deurningen zelf bij aan het mogelijk maken voor sporten en bewegen voor alle inwoners. Door het terrein openbaar te houden wordt het een toegankelijk terrein waar voor iedereen beweeg- en sportmogelijkheden wordt gecreëerd.

De gemeente Dinkelland heeft in overleg met alle plaatselijke dorpsraden het project “Mijn Dinkelland 2030” opgezet. In feite is dit project een proces om samen met de inwoners na te denken hoe zij willen dat hun dorp met kern en buitengebied er in doe toekomst uitziet en daarbij keuzes te maken. De aanpak van die proces ligt bij de inwoners, de gemeente denkt en werkt mee. Vanuit Mijn Dinkelland 2030 is Deurningen aan de slag gegaan met het eigen project “Mijn Deurningen 2030”.

Binnen het project zijn er meerdere thema’s geformuleerd en werden de bewoners uitgenodigd voor verschillende kuieroamd’n om mee te denken en zo te komen tot een Visieplan, dat steunt op een stevig draagvlak binnen de Deurningse gemeenschap. Ook de jeugd is uitgenodigd om hun ideeën in te brengen hoe zij de toekomst zien.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 18 januari 2022