Move project Twekkelerveld Enschede

Initiatiefnemer:
Stichting Move

Ieder kind moet zich ten volle kunnen ontplooien, ongeacht zijn achtergrond, het opleidingsniveau van zijn ouders of hun financiële middelen. Helaas is dit nog steeds niet voor alle kinderen vanzelfsprekend. Stichting Move zet zich in voor kinderen die minder kansen krijgen dan hun leeftijdsgenoten. Wij vinden dat ieder kind recht heeft om zijn perspectief te verbreden, zijn talent te ontdekken en dat in te zetten voor zijn omgeving. Met onze projecten geven wij kinderen de kans te ontdekken wat ze waard zijn.
Dit doen we door kinderen uit minder bedeelde wijken te koppelen aan studenten. Ze brainstormen over de vraag: hoe kunnen wij zelf de buurt verbeteren? Samen nemen zij de verantwoordelijkheid over het bedenken en uitvoeren van een maatschappelijk project. De ideeën en talenten van de kinderen staan hierbij voorop: samen met de studenten geven zij hun buurt een boost. Ze organiseren bijvoorbeeld een spelletjesmiddag voor ouderen, maken een kunstwerk in de wijk of doen samen met buurtbewoners een zwerfvuilopruimactie.
Een Move-project draagt bij de leefbaarheid van de wijk, omdat kinderen en studenten samen een project opzetten om de wijk een boost te geven. De invulling van alle Move-projecten is anders. Voordat een Move-project van start gaat, is daarom nog niet bekend wat het precies inhoudt. Wel vindt elk project plaats binnen een thema dat het uitganspunt is van het project en wordt gekozen door de kinderen. Kinderen weten goed wat er speelt in de wijk, waardoor het project dat zij opzetten aansluit op de behoeften in de wijk.
De thema’s waar de kinderen uit kunnen kiezen zijn:
• Bewegen & gezondheid: Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de buurt beweegt en gezond is.
• Kunst & cultuur: Wij vinden het belangrijk dat de buurt er mooi uitziet en we kunnen genieten van muziek, theater en ander vermaak.
• Ontmoeting & contact: Wij vinden het belangrijk dat mensen en (verschillende) groepen in de buurt elkaar kennen en met elkaar praten.
• Natuur & milieu: Wij vinden het belangrijk dat de buurt schoon, opgeruimd en groen is.
• Veiligheid & welzijn: Wij vinden het belangrijk dat iedereen in de buurt zich veilig en fijn voelt en dat we mensen helpen die het nodig hebben.

Meer informatie Stichting Move

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 29 augustus 2019