Meerjarenbeleidsplan

Initiatiefnemer:
Stichting Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid

Bewonersbedrijf Noaberwijk Nijverheid (BBNN), is ongeveer drie jaar geleden ontstaan. BBNN organiseert verschillende activiteiten, waarvan “tuinonderhoud” (door vrijwilligers), “vervoer” (taxidienst) en “Voor wat hoort wat” in de Mariastraat de meest succesvolle en bekendste zijn. Onze stichting wil graag de eenzaamheid van met name de ouderen in de wijk bestrijden. Onze wijk is een relatief “oudere “ wijk. Mensen voelen zich eenzaam en hebben behoefte aan activiteiten waar ze aan mee kunnen doen. Er is recent een onderzoek uitgevoerd in de wijk en hieruit blijkt dat veel ouderen eenzaam zijn en behoefte hebben aan activiteiten.
BBNN wil werken aan en toekomstvisie door het opstellen van een meerjarig beleidsplan in samenwerking met de SESAM Academie.
Meer informatie www.noaberwijk-nijverheid.nl

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 29 november 2019