Masterplan Vondelpark 2.0

Initiatiefnemer:
Omni Vereniging Oldenzaal

We willen het onontgonnen terrein aan de Vondellaan in Oldenzaal om toveren tot een groene oase waar mensen kunnen sporten, spelen, wandelen en samen komen. We willen een park in de natuur laten ontstaan, om de samenleving in Oldenzaal en in het bijzonder die van de wijk de Thij te versterken. Zo willen we een unieke plek creëren die mensen aantrekt en verbindt. Dit plan noemen we het masterplan Vondelpark 2.0
Achter dit masterplan schuilt een grote ambitie, die van het samen op willen bouwen van een multifunctioneel park. Een park dat een brug moet slaat tussen de natuur en beleving, sport en beweging, kunst en cultuur, educatie en ontwikkeling. Onderdeel van de ambitie zijn het versterken van de sociale cohesie, het verbeteren van de leefomgeving door de aanleg van groene wandelpaden en natuurlijke speelplekken en het organiseren van aansprekende, laagdrempelige activiteiten.
Het plan is door verbinding en samenwerking met meerdere belanghebbende partijen ontwikkeld. Met de gemeente als terreinbeheerder en welzijnsorganisatie Impuls, de scholen, de zorgcentra in de wijk, de fysiotherapie, organisaties die sport en beweging aanbieden, het bedrijfsleven en de inwoners werden verwachtingen uitgesproken, ideeën uitgewisseld en wensen in beeld gebracht. Zo werd draagvlak voor het plan gecreëerd en is dit plan ontstaan.
Het terrein aan de Vondellaan leent zich bij uitstek voor realisatie van dit plan. De centraal gelegen locatie met sport- en natuurbestemming is dusdanig groot, dat deze zich buitengewoon goed leent om de natuur te versterken en zoveel mogelijk leeftijdsgroepen en activiteiten een plaats te geven. Het terrein biedt al beperkt mogelijkheden tot sport, spel, beweging of ontmoeting. Uitbreiding van de voorzieningen, organisatie van aansprekende, laagdrempelige activiteiten en verbeteren van de bereikbaarheid door het creëren van verkeerstechnische en sociaal veilige routes, zal veel mensen uitdagen het park te gaan bezoeken.

 


Sector: Combinatie sectoren

Toegewezen op: 15 maart 2022