Mantelzorger ontzorgt

Initiatiefnemer:
Stichting Wijkvoorziening ’t Doesgoor Hof van Twente

Wij zien bij de Wijkvoorziening dat steeds meer mensen mantelzorger worden. Dit zorgt vaak voor veel druk bij deze doelgroep en een kleiner sociaal netwerk. Mantelzorgers geven aan dat er een behoefte is aan een ontmoetingsplek met lotgenoten. Thuiszorgorganisaties geven dit ook aan. Dit project kan helpen overbelasting bij deze organisaties te voorkomen. Dat is de reden dat wij graag iets zouden willen organiseren voor deze doelgroep, zodat er even iets voor hen wordt gedaan en ze elkaar ook kunnen ontmoeten. Hopelijk geeft hun dat dan meer lucht en ook meer contact met mensen die in dezelfde of een soortgelijke situatie zitten.
Wij krijgen signalen maar hebben alle kennis niet en daarom hebben wij mantelzorgers, vrijwilligers, thuiszorgorganisaties, het palliatiefteam, Ouderenverenging Goor en Salut gevraagd hierover mee te denken.

Wij willen mantelzorgers ontzorgen!

Vanuit de thuiszorgorganisaties en het palliatief team is duidelijk naar voren gekomen dat om de mantelzorger te ontzorgen, de activiteit samen met diegene moet plaatsvinden waar men mantelzorger voor is. Daardoor is er geen stress bij de mantelzorger, men hoeft niets vooraf te regelen, voor diegene waar men mantelzorger voor is. Ze gaan samen naar de activiteit. Er is voor beiden samen en apart een activiteit. Hierdoor leren niet alleen mantelzorgers elkaar kennen maar ook diegene waar zij mantelzorgers voor zijn. Want ook voor de groep, zorgdragers, wordt het sociale netwerk veel kleiner. Door alle activiteiten die wij al organiseren kennen wij de kracht van de groep. Door deze activiteit zal men na verloop van tijd, men moet natuurlijk wel de tijd krijgen om elkaar te leren kennen, meer sociale contacten opbouwen. Die ervoor zorgen dat je, je zorgen kunt delen en en met andere mensen in contact komt die jouw begrijpen zonder dat je het hoeft uit te leggen.
De begeleiding van de groep is hierbij wel belangrijk. Een luisteren oor, maar ook gezelligheid en ontspanning. Daarom worden zowel de mantelzorgers, vrijwilligers en zorgdragers gevraagd welke activiteiten het beste bij hun aansluiten.

 


Sector: Jeugd- en ouderenzorg

Toegewezen op: 15 december 2021