Lokaal Fonds Borne

Initiatiefnemer:
Stichting Lokaal Fonds Borne

De samenleving verandert. Bedrijven zijn meer en meer bezig met de ontwikkeling van een beleid op het gebied van maatschappelijk betrokken ondernemen. Burgers willen meer invloed uit kunnen oefenen op hun directe leefomgeving. Terugtredende overheden moeten keuzes maken, die niet altijd voor alle betrokkenen even eenvoudig te accepteren zijn. Al deze ontwikkelingen maken nieuwe verbanden binnen de samenleving noodzakelijk. Het Lokaal Fonds Borne wil deze trends in de samenleving opvangen door als intermediair te fungeren. Dit kan door bemiddeling en het opzetten van netwerken, maar ook door financiële ondersteuning van groepen in de samenleving. Bij steeds meer mensen ontstaat de behoefte aan een gevoel om actief bij te dragen aan de kwaliteit van de
eigen leefomgeving. Het idee achter het Lokaal Fonds Borne is dat iedereen met ‘Hart voor Borne’ kan bijdragen aan een gezonde en leefbare gemeente Borne. Dit kan zijn door het doen van aanvragen voor projecten in deze richting of door het doneren van gelden voor diegenen die op zoek zijn naar een charitatieve bestemming voor hun vermogen of nalatenschap.

Het Twentse Noabers Fonds geeft het Lokaal Fonds Borne een bijdrage aan de opstartkosten

 


Sector: Combinatie sectoren

Toegewezen op: 9 maart 2021