Leefbaarheid Speltstraat

Initiatiefnemer:
Bewonersgroep Speltstraat Markelo

Langs de Speltstraat  is een 2 meter diepe sloot. deze is gevaarlijk voor de kleine kinderen in de buurt. Tussen de weg en de sloot is over een grote lengte niet meer dan 50 cm wegberm. De Speltstraat is een smalle weg. Kinderen kunnen niet over de stoep lopen want daar staan auto’s geparkeerd. Er is ook geen ruimte voor hulp diensten zoals brandweer en ambulances. De huidige situatie biedt ook geen ruimte voor een speeltoestel.
In samenspraak met alle bewoners van de Speltstraat willen wij graag de diepe sloot voor
onze huizen dempen en zodoende ruimte maken voor aanleg parkeerhavens.

Het Twentse Noabers Fonds stelt een bijdrage beschikbaar voor ontwikkeling tekeningen en drukwerk inrichting Speltstraat en voor de begeleiding bewonersgroep en bemiddeling naar de gemeente.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 6 februari 2020