Kunsthoes Twente

Initiatiefnemer:
Stichting Kunsthoes Twente Borne

De Stichting Kunsthoes Twente heeft zich als doel gesteld het “cultureel welzijn” in Twente te bevorderen. In een huiselijk atelier in het centrum van Borne bieden zij hun activiteiten op het beeldend vlak aan. Vanuit hun kennis en ervaringen brengen zij door het geven van voorlichting en cursussen beeldende kunst bij mensen. Doordat de deelnemers zelf met het materiaal werken wordt hun interesse in beeldende kunst vergroot. Zeker zo belangrijk is hun emotionele beleving en het sociale contact in maken en beleven van het “beeld”. Deze belevingen en ervaringen bevorderen het functioneren en welzijn van de deelnemers. Het aanbod is toegesneden en vooral gericht op ouderen, hulpbehoevenden en financieel minder draagkrachtigen. Ook voor jongeren is er een gericht aanbod. Momenteel hebben rond de twintig mensen de weg gevonden naar het Kunsthoes. Voor deelname aan de activiteiten betalen de deelnemers een beperkte financiële bijdrage.
Het is een burgerinitiatief dat binnen het sociale domein gezien kan worden als een voorliggende voorziening. Begin dit jaar is de stichting Kunsthoes Twente opgericht. Stap voor stap hebben is het initiatief uitgebouwd. Vooral in de uitvoering, de opvang en begeleiding van mensen zijn stappen gezet.
Het bestuur heft de nodige contacten gelegd o.a. met gemeente, verwijzers, samenwerkingspartners en mogelijk geldverstrekkers. Herhaaldelijk werden ze gecomplimenteerd met hun initiatieven en hun enthousiasme, echter tot structurele of incidentele samenwerking, ondersteuning en financiering van de stichting is het niet gekomen.
Het bestuur van Stichting Kunsthoes Twente beraadt zich op haar toekomst en vraagt de SESAM Academie hen hierbij te ondersteunen door advies en procesbegeleiding bij het maken van een businessplan en het uitwerken daarvan in concrete actieplannen met betrekking tot:
o Financieel beleid;
o Interne structuur (taken, bevoegdheden, verantwoordelijkheden);
o Communicatie/P.R.;
o Vrijwilligersbeleid.
Naast een bijdrage aan de kosten voor het maken van een businessplan krijgt het Kunsthoes ook en bijdrage voor het aanschaffen van materialen.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 29 november 2019