Kruiden- en bloemrijke akkerranden

Initiatiefnemer:
Stichting Broez

In Nederland is de biodiversiteit, afgemeten aan kwaliteit en kwantiteit van natuur, sterk afgenomen. Afname van biodiversiteit is een groot probleem, omdat een verscheidenheid aan soorten planten en dieren van levensbelang is. Door de intensieve landbouw is er veel monocultuur ontstaan. Er is helaas geen financiële dekking voor boeren en grondeigenaren om de extra onkosten gemoeid bij meer biodiversiteit te bekostigen.
Anderzijds hebben groepen bewuste burgers het gevoel geen invloed uit te kunnen oefenen op de biodiversiteit in eigen omgeving. De landerijen zijn van de boeren. Ze kunnen wel zeggen dat ze meer biodiversiteit willen, maar hebben geen mogelijkheden dit te realiseren. Vanwege deze beperkte invloed is het tevens lastig om ook anderen bewust te maken van het grote belang van biodiversiteit.
Bedrijven laten graag zien dat ze maatschappelijk betrokken zijn en verantwoord omgaan met de omgeving. Echter zijn er weinig mogelijkheden om direct resultaten te realiseren op het gebied van de versterking van biodiversiteit en daarmee hun omgeving en die van de medewerkers te vergroenen.
Bloemen-Bijen-Biogas is de coolste manier om te vergroenen! Wil je de bijen weer horen zoemen? Investeer dan in kruiden en bloemen! Met dit initiatief kunnen burgers en bedrijven direct bijdragen aan de aanleg van kruidenrijke akkerranden in hun omgeving. Dit kan voor slechts 25 cent per vierkante meter. De boeren leggen hiermee prachtige bloem- en kruidenrijke akkerranden aan wat goed is voor de biodiversiteit en ook voor de genietende recreant en toerist.
Dit is nieuw, omdat je direct kan bijdragen aan verfraaiing van je eigen omgeving. Zo komen boeren en burgers nauwer met elkaar in contact en kunnen ze van elkaar leren. Boeren en grondeigenaren worden gecompenseerd voor de extra kosten die gemoeid zijn met de verbetering van de biodiversiteit. Hierdoor wordt natuur-inclusief te werk gaan aantrekkelijker.
Momenteel is de aantrekkelijkheid van het integreren van meer biodiversiteit in de landbouw en regio laag. Het leeft weinig onder boeren, doordat er geen financiële prikkel aan verbonden is. Burgers zijn zich te weinig bewust van het belang van biodiversiteit en er is een gebrek aan een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel om de biodiversiteit te herstellen.
Wij willen biodiversiteit weer hot maken in de omgeving door een project te starten waarin we allemaal direct een steentje kunnen bijdragen aan een diverse omgeving. Zo ontstaat er een krachtiger verbinding tussen burgers/bedrijven en de boeren. Biodiversiteit moet gaan leven onder de mensen, waardoor de sneeuwbal zal gaan rollen. Uiteindelijk profiteren we dan met ons allen van een toekomstbestendiger omgeving.
Allereerst is dit plan van groots belang voor boeren en grondeigenaren. Vaak worden zij verweten zich onvoldoende in te zetten voor biodiversiteit, echter hebben ze nauwelijks ruimte om de extra bijkomstigheden te dekken. Terwijl ze zich graag zouden inzetten voor de verbetering van de leefomgeving.
Niet onbelangrijk zijn de recreanten. Het initiatief is ontstaan door de vraag van buurtbewoners om bloemrijke akkerranden aan te leggen naast hun woonwijk. Gezamenlijk hebben ze geld bij elkaar gelegd om het te bekostigen. Ze waren zelf ongelofelijk trots dat ze op deze manier direct invloed hadden op de verfraaiing van eigen omgeving. Naast deze buurtbewoners is er nu ook de mogelijkheid voor andere recreanten om zelf direct bij te dragen aan een mooier en meer biodivers landschap om hen heen.
Tenslotte heeft de lokale Wildbeheer Eenheid aangegeven actief te willen meewerken aan het promoten van de akkerranden. Zij hechten namelijk veel waarde aan een landschap met veel voedsel en dekkingsmogelijkheden voor wilde dieren. Daarnaast verwachten we op termijn contact te leggen met imkers om te zoeken naar gedeelde belangen om biodiversiteit onder de aandacht te brengen.
Het doel is om zoveel mogelijk prachtige kruiden- en bloemrijke akkerranden te realiseren waar recreant en toerist volop van kunnen genieten, vooral omdat ze er zelf aan hebben bijgedragen. Uiteindelijk hopen we met dit initiatief een forse bijdrage te leveren aan het verbeteren van de biodiversiteit. Bijkomend voordeel is meer begrip en betrokkenheid voor biodiversiteit.
Een deel van de uitgebloeide biomassa afkomstig van de akkerranden kan op de boerenbedrijven worden gebruikt als strooisel voor in de ligboxen van het vee. Daarnaast is het zelfs mogelijk om het uitgeleefde strooisel te verwerken in de mestvergister tot biogas. Kortom, groen, groener groenst!

Meer informatie op broez.nl

 


Sector: Biodiversiteit

Toegewezen op: 10 maart 2020