Kokk’n, Bakk’n & Kuiern

Initiatiefnemer:
Dorpsraad Rossum

Op dit moment merk je in het dorp dat velen nog op hun eigen eilandje verblijven. Zowel jong als oud. Vele voorzieningen in het dorp zijn al verdwenen, als de supermarkten. Daar waren voorheen de contacten tussen de dorpsgenoten. Door mensen actief te benaderen, merken we dat mensen toch enthousiast worden en dat er mooie nieuwe contacten ontstaan. (Dat weten we door de opgezette handwerkclub UITgebreid die goed draait.) Door een activiteit als  Kokk’n, Bakk’n & Kuiern op te zetten, ontstaan er weer mooie waardevolle contacten. Samen met een groep ouderen, mannen en vrouwen, samen koken of bakken en samen koffie drinken met het eigen gemaakte lekkers en of de (vers bereide gezonde) maaltijd nuttigen. Doel: mensen uit de eenzaamheid halen, eenzaamheid onder de inwoners verminderen en voorkomen. Samen beleven en ervaren. Het idee is dat er meer contacten ontstaan in het dorp, vaardigheden behouden, leren van elkaar (bv: hoe bak ik een ei?), gezond eten, samen koken, bakken en eten is leuker dan alleen. Deze activiteit speelt in op een behoefte van de ouder wordende inwoners: samen actief zijn en blijven, samen eten en niet alleen in je eigen huis, samen plezier beleven, kunnen blijven wonen in je eigen dorp. Door de jongeren er ook bij te betrekken, leren de jongeren de ouderen kennen en ontstaat er wederzijds respect en verbinding. Men gaat zich om elkaar bekommeren. Zo is er ook een groter maatschappelijk belang: de leefbaarheid vergroten, de verbinding tussen jong en oud verbeteren: elkaar ontmoeten en versterken in het dorp.
Het Twentse Noabers Fonds geeft een bijdrage voor de aanschaf van diverse kook- en bakmaterialen.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 30 januari 2020