Inrichting dorpshuiskamer

Initiatiefnemer:
Stichting Dorpsraad Beuningen

Beuningen is een dorp in de gemeente Losser. Met het buitengebied er bij heeft het circa 1000 inwoners.Het is een van de weinige dorpen in Overijssel die nog niet beschikt over een kulturhus of dorpshuis. Door de dorpsraad is het initiatief genomen om in samenwerking met de gemeente de pastorie aan te kopen van de parochie om te bouwen tot dorpsruimte en uit te breiden met een stuk nieuwbouw. Hiermee wordt voldaan aan de wens van de gemeenschap.
Het is de bedoeling om de bestaande huiskamer in de voormalige pastorie om te bouwen en in te richten als dorpshuiskamer. Deze krijgt een laagdrempelige ontmoetingsfunctie voor met name de ouderen, een steeds groter wordende groep in Beuningen. Voor deze groep zijn sociale contacten in de vorm van een kopje koffie en een praatje heel belangrijk. De ruimte wordt verder gebruikt voor kleinschalige vergaderingen van verschillende verenigingen en werkgroepen. deze vergaderingen worden nu noodgedwongen vaak thuis gehouden. De grotere activiteiten vinden plaats in de te realiseren nieuwbouw. Juist de kleinschaligheid van deze ruimte en de huiselijke sfeer zijn uniek. De financiering van de aankoop, verbouw en nieuwbouw is grotendeels rond. Deze subsidie wordt aangevraagd voor de inrichting van deze ruimte.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 19 maart 2020