Huiskamer voor ouderen

Initiatiefnemer:
VV Langeveen

We hebben een jeugdhonk bij de voetbalvereniging. Dit jeugdhonk wordt op zaterdag tijdens jeugdwedstrijden gebruikt en op zondag voor de wedstrijden van de senioren om koffie te schenken. We willen dit jeugdhonk verbouwen zodat het ook dienst kan doen als kantine. Het is de bedoeling dat deze kantine dan ook gebruikt wordt op trainingsavonden en na de wedstrijden op zondag. We hopen zo meer saamhorigheid binnen de vereniging te creëren en meer opbrengsten te genereren.
Daarnaast kan de kantine dan ook gebruikt worden door ouderen in Langeveen. Deze groep ouderen zoekt een ‘Huiskamer’ om koffie te drinken en te kaarten e.d. Dit inittiatief verbind onze leden van de voetbalvereninging door na de training en de wedstrijden gezellig na te praten. Daarnaast verbind het de ouderen in Langeveen met leden van onze voetbalclub en de supporters, familie en overige belangstellenden die tijdens of na de wedstrijd in de kantine kunnen samenkomen. De voetbalvereniging is benaderd door een groep ouderen in Langeveen, deze mensen zijn al langer op zoek naar een geschikte plek en ze zijn zeer enthousiast over dit plan en het feit dat de voetbalverening positief tegenover hun verzoek staat. De leefbaarheid van het dorp wordt vergroot door deze realisatie omdat leden actiever betrokken worden bij de vereniging, ze helpen de vereniging met haar bestaansrecht naar de toekomst toe. De ouderen in Langeveen wordt zo ook een mooie plek geboden en ze worden ook betrokken bij het verenigingsleven net zoals de supporters, familie en overige belangstellenden.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 27 februari 2020