Herenboeren Twente

Initiatiefnemer:
Kartrekkersgroep herenboeren Twente

Herenboeren Twente wil in Twente herenboerderijen initiëren. Herenboerderijen worden opgezet door burgers. De burgers worden aandeelhouders in een coöperatie en daarmee ook mede-eigenaar. Als eigenaar van de herenboerderij heeft de burger inspraak in wat er geteeld wordt. Zo kan hij boer zijn, ook zonder groene vingers te hebben. Een Herenboerderij is een systeem waar lokale teelt lokaal wordt geconsumeerd, waar binnen duurzame randvoorwaarden wordt geproduceerd en waar de boer in dienst is van de coöperatie en dus een eerlijk inkomen verdient.
Met dit initiatief willen we op kleine schaal bijdragen aan een duurzamer mondiaal voedselsystem. Tegelijkertijd willen we met dit model de verbinding tussen burger en platteland versterken. Gangbare boeren in Twente zijn over het algemeen sterk gespecialiseerd zijn en produceren grote volumes vlees en zuivel voor de wereldmarkt.
En de burger koopt veelal in plastic verpakt voorgesneden en soms voorgekookt eten voor een lage prijs in de supermarkt. De burger weet niet waar het eten vandaan komt en hoe het geteeld wordt en heeft dus beperkt binding met het voedsel.
Een herenboerderij is voor ons een aangewezen middel om de keten tussen bodem en bord lokaal vorm te geven. De aandeelhouders bepalen samen met de boer het teeltplanen voor in ieder geval groente en fruit. Er wordt natuurvriendelijk geproduceerd.
Een groot deel van het jaar, op zaterdag, kunnen deelnemers het oogstaandeel ophalen. Op deze manier wordt de tussenhandel in de keten uitgeschakeld en blijven producten daarmee betaalbaar. Het ophaalmoment is ook een contactmoment met andere aandeelhouders. De herenboerderij is daarmee een gemeenschap. De organisatievorm is de coöperatie.
En aangezien er natuurvriendelijk wordt geproduceerd, de boer in loondienst een eerlijk loon verdient, in dienst van de coöperatie en het geproduceerde voedsel lokaal wordt geconsumeerd is de Herenboerderij een toekomstbestendig, duurzaam systeem.
Op 11 maart j.l. is het eerste webinar gehouden: ‘Twente maakt kennis met Herenboeren’. Uit de ruim 100 belangstellenden is een zeer actieve en capabele Twentse kartrekkersgroep van ruim tien mensen ontstaan. Deze groep werkt met veel energie en vaardigheid om aan de randvoorwaarden te gaan voldoen om de Herenboerderij te kunnen starten, het maken van publiciteit, het werven van aandeelhouders, het zoeken van grond en een boer ( zie ook https://www.herenboeren.nl/projecten/twente/)

 


Sector: Duurzaamheid

Toegewezen op: 8 juli 2021