Herbestemming kerk Langeveen

Initiatiefnemer:
Stichting Oonze Keark

Wij zijn stg. Oonze Keark te Langeveen. We hebben samen met de inwoners van Langeveen geïnventariseerd welke herbestemming wij wensen voor onze kerk en haar bijgebouwen. Daar zijn goede ideeën uit voort gekomen. Tot dusver is ons alles zelf gelukt. Maar nu zijn we op het punt gekomen om onze plannen nader uit te werken in beeld en geld. Daarvoor hebben wij het advies van een goede architect nodig. Hiervoor willen wij dan ook het subsidiebedrag aanwenden. Wanneer e.e.a. uitgebeeld is en het financiële plaatje uitgewerkt is kunnen wij verder richting politiek en parochiebestuur.

 


Sector: Cultuur

Toegewezen op: 2 januari 2022