Groene speel-, beweeg- en ontmoetingsplek in Tubbergen

Initiatiefnemer:
Stichting Buurt Binnenveld II

Aanleg / inrichting van een groene speel-, beweeg- en ontmoetingsplek in Tubbergen voor jong en oud. In de buurt staan nu 3 speeltoestellen voor de allerkleinsten (< 4 jaar). Op de plek loopt nu een watergang; er staat wat struweel met achterstallig onderhoud. Van hieruit lopen wadi’s door de wijk heen. De ontwikkeling betreft: inrichting van de plek met veel speelaanleidingen voor de jeugd, ook voor kinderen met een (fysieke) beperking. Daarnaast aanleg van beweegaanleidingen zoals jeu de boule baan, plaatsing pingpongtafel, enter- en fitness toestellen => parcours voor volwassenen. Plus banken en groene inkleding (kruidenrijke stroken langs wadi’s, insectenhotel, opknappen struweel, heggen ter omheining van speelplek voor de allerkleinsten). Verbindend element tussen sport – spel – beweging is een belevingspad.

 


Sector: Gezondheid en bewegen

Toegewezen op: 23 augustus 2022