Groen schoolplein

Initiatiefnemer:
Basisschool De Wegwijzer Losser

Onze school staat in een wijk in Losser die wel wat aandacht kan gebruiken.
We willen  investeren in een groen schoolplein. We hebben een ambitieus plan. Op dit moment is ons plein niet toegankelijk na schooltijd en in de weekenden. Het is een wens van ons om ons plein toch zoveel mogelijk open te stellen na schooltijd, zodat de wijk straks van onze prachtige groene plein kan profiteren. Daarnaast hebben we een groot stuk grond rondom onze school dat op dit moment niet wordt benut. We willen daar graag een ontmoetingsplek realiseren voor kinderen, jeugd en volwassenen uit onze wijk. We horen vaak van kinderen van onze school dat ze na schooltijd nergens in de wijk lekker kunnen buiten spelen. Er is een veldje in de buurt waar kinderen kunnen spelen, maar daar zijn vaak conflicten. Bij onze school voelen kinderen zich veilig en is er sprake van sociale controle.
Het is ons doel om mensen uit de wijk bij ons plan te betrekken en een samenwerking aan te gaan, waarbij we samen verantwoordelijkheid gaan dragen voor deze ontmoetingsplek.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 3 juni 2021