Groen dorpspark Diepenheim

Initiatiefnemer:
Voetbalvereniging Diepenheim

In dit project wordt samen met 10 verenigingen en stichtingen een stuk vrijgekomen grond op de Koppel ingericht tot een groene ontmoetingsplek voor alle Diepenheimers – van jong tot oud. Er wordt een groen park gecreëerd waar alle Diepenheimers activiteiten uit kunnen voeren gericht op biodiversiteit & natuur, sport & bewegen en kunst & cultuur. Het project levert een bijdrage aan de levendigheid van het dorp Diepenheim en omgeving.

De ruimte zo groot als een voetbalveld wordt omgeturnd tot een groene oase waar inheemse beplanting bijzondere vogels, reptielen en insecten aantrekt. Waar nestgelegenheid is en waar jong & oud leren over het belang van biodiversiteit. Er komen meerdere insectenhotels en bij alle planten komt een informatiebord over welke plant het is en welke dieren het aantrekt. Daarnaast komt er een cultuurhistorische wandeling en diverse vernieuwende sportfaciliteiten voor jongeren die aansluiten bij de hedendaagse beweegcultuur, valpreventie toestellen voor senioren en een fietscrossbaan voor jongere kinderen en een beachveld. Daarnaast wordt er een buitenlokaal gerealiseerd.

Dit project is vernieuwend omdat partijen uit verschillende sectoren samenwerken dit is in Diepenheim nog niet eerder gedaan. Door dit project weten partijen elkaar makkelijker te vinden. De oprichting van de stadsraad is bijvoorbeeld een spin-off van deze werkgroep. Daarnaast komen de samenwerkingspartners jaarlijks keer bij elkaar om bijgepraat te worden over generieke thema’s als financiering en subsidies, AVG,
Veiligheid en vrijwilligersbeleid. De ontmoetingsplek zelf is ook uniek in haar soort. In Overijssel is niet een vergelijkbaar project te vinden waar sport, natuur, kunst en cultuur elkaar ontmoeten.

 


Sector: Combinatie sectoren

Toegewezen op: 30 januari 2020