Fotoboek “Buurt in Beeld”

Initiatiefnemer:
Buurtvereniging Dijkerhoek Hof van Twente

Het doel is dat we als buurt samen een fotoboek maken, waar iedereen zijn/haar bijdrage aan levert door zijn huis en zichzelf te laten zien op een foto en daar wat over te vertellen. Iedereen krijgt dan in het boek ook te zien hoe de buurtbewoners wonen, waar ze trots op zijn en wat zij waarderen aan de buurtschap.
Samen maken we een tijdsbeeld van onze buurt. Een tijdsbeeld van nu voor later. We willen het niet alleen voor onszelf houden. Daarom stellen we ook exemplaren van het fotoboek ter beschikking aan de bibliotheek en de heemkundekring. Beide instellingen hebben aangegeven graag een exemplaar te willen hebben. We proberen het boek ook zo veel mogelijk te maken met eigen mensen en door het inschakelen van lokale bedrijven.

Een buurtschap is dynamisch. Kinderen worden geboren, mensen overlijden, vertrekken naar elders of komen er wonen. 25% van de bewoners is minder dan vijf jaar Dijkerhoeker. Door dit fotoboek kan iedereen kennis nemen van alle bewoners. Dit bevordert de verbondenheid en herkenbaarheid. Fotografie, dronebesturing en tekstschrijven wordt door eigen mensen uit de buurt gedaan.

 


Sector: Cultuur

Toegewezen op: 24 september 2020