Exploiteren van een galerie in een urinoir

Initiatiefnemer:
Stichting van Urinoir tot Galerie

De stichting heeft ten doel het exploiteren van een galerie in een (voormalig) urinoir op het dorpsplein te Lonneker, zomede het in stand houden van het pand. De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het werven van gelden en het tentoonstellen van kunst in de breedste zin van het woord. Primair is het doel een plek creëren voor het exposeren van werk van professionele kunstenaars, waarbij wij zeker de regionale kunstenaars zullen betrekken. Daarbij is het streven jaarlijks 4 expositie te organiseren. Noot hierbij: in onze doelstelling zijn we meer dan geslaagd, jaarlijks 3 tot 4 exposities, met heel veel positieve reacties van zowel de exposerende kunstenaars als het publiek. Naast het Urinoir willen wij het Trafohuisje aan de Bergweg een nieuwe bestemming geven: Van Transformatorhuisje tot TRAFO3. Het gebouw verkeerd in redelijk goede staat, maar voor de nieuwe functie zal er toch heel wat moeten gebeuren. Toekomst

 


Sector: Cultuur

Toegewezen op: 27 juni 2022