Duurzame toekomst Steuntje

Initiatiefnemer:
Steuntje

“Steuntje” staat symbool voor een steuntje in de rug. Aangeboden aan mensen met
verschillende vormen van ziektes en de nasleep of gevolgen daarvan. Een Steuntje in de rug op een mooie, warme en uitnodigende manier. Een steuntje met “inhoud” in een bijzondere verpakking.
Steuntje bestaat uit een projectgroep van vier personen, ontstaan vanuit de projectorganisatie: ‘kanker wat dan en daarna.” Zij willen in hun eigen omgeving een ander een steuntje in de rug geven maar hen ook activeren om hun eigen regie in het proces te versterken.
Er zijn in 2019 en 2020 initiatieven en activiteiten geweest gefinancierd uit de opbrengst van de Samenloop voor Hoop. Vanwege de verbinding die tussen mensen ontstaat willen we graag de projecten continueren en indien mogelijk verbreden. Hiervoor zijn Albert Bouwmeester en Rieks Springer van de Sesam Academie benaderd. Zij hebben een plan van aanpak opgesteld die zich richt op de volgende vraagstelling: Hoe kan “Steuntje zich het beste organiseren én hoe kan financiële toekomst duurzaam worden verbeterd?
In onze plattelandsgemeente zijn we gewend om zelf samen met eigen gezin, familie een ziekte te dragen en geen steun te vragen. Hoewel de gevolgen van de ziekte en de behandelingen tegen een ziekte zwaar zijn, vragen we niet snel om hulp en steun. Tubbergenaren zijn trots, hardwerkend en nuchter maar hebben ook een sterke saamhorigheid naar elkaar toe. Omdat er geen specialistische centra of inloophuizen zijn in de gemeente Tubbergen willen we graag mensen met een ziekte uit de gemeente Tubbergen in contact laten komen met elkaar en barrières verlagen waardoor vragen om hulp of steun makkelijker wordt.
Een steuntje is succesvol als mensen uit de gemeente Tubbergen uit de gemeente Tubbergen steun vinden bij elkaar en zich gehoord voelen. Als mensen kunnen leren van elkaar en zich kunnen spiegelen aan anderen in het doorlopen van hun eigen proces. Lotgenoten zijn bondgenoten van elkaar. Deze informele, warme zorg zorgt voor verbinding en een versterking van de regie. Dit kan hen ondersteunen in het verder herstel en/ of acceptatie. De deskundigen die aanwezig zijn ondersteunen dit concept en zorgen voor een positief, stimulerende omgeving. Zij zijn deskundig om vragen te beantwoorden en de interactie te bevorderen. Dit resultaat hebben we nagestreefd in de activiteiten die we tot nu toe hebben opgezet en we willen dit graag op lange termijn continueren.

Meer informatie zie www.steuntje.nl

 


Sector: Gezondheid en bewegen

Toegewezen op: 10 maart 2020