Dorpsraad Hengevelde

Initiatiefnemer:
Dorpscooperatie Samen Hengevelde U.A.

We zijn voornemens een dorpscooperatie op te richten in Hengevelde. Tot op heden bestaat er geen formeel orgaan dat de rol van dorpsraad / dorpscooperatie vervult. Uit een massaal bezochte bijeenkomst in de kerk op 2 oktober 2021 is naar voren gekomen dat er een breed gedragen behoefte is aan een dorpsraad.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 19 oktober 2022