Dorpspark Lattrop-Breklenkamp KNHM project

Initiatiefnemer:
Buurtschapsraad Lattrop/Breklenkamp

Waarom een dorpspark? Dit heeft te maken met nieuwe en gerealiseerde projecten die in ons dorp. Hiervoor gaan we even terug in de tijd. Vroeger lag er een brug over de Geele Beek, genaamd ’t Weelvonder. Deze brug was onderdeel van het Kerkepad, komend vanuit het Lattropperveld. Helaas is deze brug op een gegeven moment uit beeld verdwenen. Echter, vanuit de inwoners van Lattrop-Breklenkamp kwam de wens om een oude brug weer in ere te herstellen. Op deze manier werd het Lattropperveld weer verbonden met de kern Lattrop en werd het dorpsommetje uitgebreid en verbeterd. Dit geld ook voor de toeristische routes. Dit geeft een positieve impuls aan de leefbaarheid en toeristische aantrekkelijkheid van Lattrop-Breklenkamp.
Het park, Nabij de brug ligt de plaatselijke begraafplaats, hier tussen zit een stuk groen waar we het eerste deel van het dorpspark willen realiseren. Dit deel van het park zal later bij de gebiedsontwikkeling in het dorp een aansluiting krijgen op het overige dorpspark. Het eerste deel van het dorpspark komt nabij de begraafplaats en met een nieuwe wandelpad zal er een verbindingen worden gelegd tussen de begraafplaats, de nieuwe brug en de bebouwde kom van Lattrop en zal onderdeel worden van het dopsommetje.
Er wordt dus hard gewerkt aan natuur dicht bij huis. In het dorpspark kunnen bewoners dichtbij huis recreëren en een wandeling maken. Zo kan iedereen genieten van het landschap, weidevogels, een heleboel verschillende bloemen en planten en al het andere wat de natuur te bieden heeft.
Lattrop-Breklenkamp is ambitieus in haar plannen. Er staan voor de komende jaren dan ook een aantal grote projecten gepland. Een aantal voorbeelden hiervan zijn: Project wonen, Centrumplanontwikkeling : Deze ontwikkelingen heeft als doel de leefbaarheid van de kern en haar buitengebied te vergroten en leegloop tegen te gaan. Daarmee zorgt men voor een toekomstvaste aantrekkelijke kern voor jong & oud

 

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 1 mei 2020