Dorps app

Initiatiefnemer:
Dorpsraad Weerselo

Op dit moment wordt het dorp Weerselo voorzien van informatie vanuit alle verenigingen via een boekje , het Beukske. Al jaren. Toch zijn er tal van initiatieven die voorzien in een eigen digitale voorziening en informatiekanaal. Iedere vereniging heeft zijn eigen website, eigen boekjes enz. Maar er is niet één modern platform dat deze informatie allemaal bundelt.

Met zijn tijd meegaan betekent een app bouwen die al deze partijen bijeen brengt en het dorp voorziet van actuele informatie.

De verbindende factor is dat alle partijen kosteloos gebruik kunnen maken van deze app d.w.z. inwoners, verengingen, gemeente, dorpsraad, school, enz. Met al deze partijen (Weerselo is ook niet oneindig groot) nemen we contact op en stemmen we af hoe ze bij kunnen dragen aan deze app. Laagdrempelig voor degene die informatie plaatsen en willen lezen.

De app geeft actuelere informatie door en men is op de hoogte van wat er binnen het dorp speel op een meer directere manier.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 13 december 2020