Dorps app Rossum

Initiatiefnemer:
Stichting Dorpsraad Rossum-Lemselo-Volthe

De informatie voorziening (nieuws en activiteiten agenda) van en voor inwoners, verenigingen en organisaties wordt op dit moment verzorgd door een papieren parochieblad. De vrijwilligers van deze redactie is aan het vergrijzen. In het visie document van “Mijn Rossum 2030 staat een nieuw online communicatie platform als één van de vele actiepunten genoemd. Vanuit verschillende geledingen is aangegeven dat goede communicatie essentieel is voor de leefbaarheid en verbinding in het dorp. Op dit moment heeft elke geleding haar eigen website met nieuws en activiteitenagenda. Vanaf januari 2020 is de werkgroep “Communicatie Platform Rossum” bezig met de verkenning van het ontwikkelen van een nieuw, toekomstbestendig, online communicatie platform. We richten ons nu op de ontwikkeling van een nieuwe website (welke de versnipperde versies zal vervangen) voor alle inwoners, verenigingen en organisaties. Aan deze nieuwe website wordt een dorpsapp gekoppeld. Deze dorpsapp zal als nieuw communicatie middel worden ingezet voor verspreiding van nieuws, activiteiten agenda en informatie van en voor het dorp Rossum-Lemselo- en Volthe. De dorpsapp past ook in het huidige digitale landschap en social media tijdperk.

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 21 juni 2021