Digitale interactieve bijeenkomsten

Initiatiefnemer:
Stichting Pakhuis Oost

Pakhuis Oost is een burgerinitiatief dat het noaberschap wil digitaliseren om in deze tijd toch met elkaar in gesprek te komen. De thema’s laaggeletterdheid, armoede, discriminatie, inclusie en feminisme raken het sociale beleid en participatie in de maatschappij. Deze thema’s worden komende maanden door de redactie van Pakhuis-Oost in samenwerking met jongeren (Saxion en AKI studenten) uitgediept.
Omdat de Corona pandemie het onmogelijk maakt fysieke bijeenkomsten te houden en de maatschappelijke problemen die om een debat en gesprek vragen zich opstapelen willen we digitaal gaan. De digitale bijeenkomsten moeten een bijdrage leveren aan begrip voor elkaar en door het uitwisselen van standpunten over maatschappelijke onderwerpen de verbinding tussen mensen en groepen bevorderen.
De maatschappelijke problemen die om een debat vragen stapelen zich op. De pandemie maakt het voor Pakhuis Oost onmogelijk om fysieke bijeenkomsten over urgente thema’s te organiseren. Daarom heeft de redactie zich gebogen over digitale mogelijkheden om toch met elkaar van gedachten te kunnen wisselen over onderwerpen die voor de toekomst van Twente van belang zijn. In samenwerking met de opleiding Mens en Maatschappij van Saxion en kunstopleiding AKI gaan we de komende maanden met studenten een aantal digitale experimenten uitvoeren. Op die manier willen we ervaring opdoen met het organiseren van interactieve bijeenkomsten, digitaal en zonder fysieke aanwezigheid van publiek.

Meer informatie over de programmering: www.pakhuis-oost.nl/

 


Sector: Combinatie sectoren

Toegewezen op: 5 november 2020