De Reutumse huiskamer

Initiatiefnemer:
Stichting gemeenschapsruimte Reutum

De kerk in Reutum wordt voor 2025 uit de eredienst onttrokken. Via een enquête hebben we de inwoners van Reutum gevraagd wat zij willen dat er met het kerkgebouw gebeurd. De meerderheid van de inwoners wil graag het kerkgebouw behouden voor het dorp, Als functie van het kerkgebouw zien zij het liefst een sociaal/ maatschappelijk functie. Het plan is om alle activiteiten van het Kulturhoes in Reutum over te brengen naar de kerk en het Kulturhoes om te bouwen tot appartementen. De gemeenschap van Reutum ziet de kerk in Reutum als hart van ons dorp. Wij willen dit versterken door de activiteiten van het Kulturhoes en die van de kerk te combineren en uit te breiden. We willen graag een huiskamer creëren waar alle dorpsbewoners zich welkom voelen, waar de hele dag de deur open staat. Een gedeelte van de kerk verhuren we aan zorg gerelateerde organisaties. En we willen een Agenda van Reutum zodat er op regelmatige basis activiteiten plaatsvinden in de kerk. Ook zijn wij in gesprek met het Parochiebestuur om nog af en toe diensten, zoals avondwakes te laten plaats vinden in de kerk. Een grote wens van veel inwoners.

Door te klikken zie je een tekening van het zijaanzicht kerk Reutum

Op de website van TV Oost is meer informatie en een film te zien over dit project Reutumse huiskamer

 


Sector: Welzijn

Toegewezen op: 15 december 2021