De Molenschuur

Initiatiefnemer:
Stichting Windkorenmolen De Hoop Almelo

De Stichting beheert de enige molen die Almelo rijk is. De Stichting heeft tot doel dit erfgoed te onderhouden en in stand te houden. Dat doet zij door onder meer het oude ambacht, het molenaarsvak, door te geven aan het nageslacht. De molen is beeldbepalend in de wijk Nieuwstraatkwartier en vervult in de wijk een sociale, verbindende functie. In de molen zelf is nauwelijks ruimte aanwezig. Er zijn nauwelijks sanitaire voorzieningen en kan de ruimte niet worden verwarmd.
Omdat de Stichting in het realiseren van haar taken sterk wordt belemmerd door ruimtegebrek werd een aantal jaren geleden het plan opgevat om bij de molen een bijgebouw te stichten. Door de huidige “Corona-problematiek” is meer ruimte een absolute must geworden.
Het te stichten bijgebouw, door ons genoemd “De Molenschuur” moet de ruimte verschaffen om:
– Als ruimte waarin wijkgerichte activiteiten, het nieuwstraatkwartier, kunnen plaats vinden. Hierbij wordt met name gedacht aan activiteiten zoals molendagen, markten en braderieën, waarbij ter vergroting van het noaberschap in de wijk, vooral de bewoners van de wijk zullen worden betrokken.
– Te gebruiken als een ruimte voor het geven van (video-) presentaties aan groepen, schoolklassen en voor publiek tijdens molendagen, markten en braderieën.
– Het oude ambacht te kunnen door geven aan ons nageslacht.
– Te gebruiken als instructielokaal voor de (theorie)lessen voor molenaars in opleiding. Gemiddeld zijn hiertoe continu 5 vrijwilligers/leerlingen op de molen aanwezig.
– Als ruimte, waarin wel verwarming mogelijk is en toiletvoorzieningen aanwezig zijn, waarvan de vele vrijwilligers gebruik van kunnen maken.

 


Sector: Cultuur

Toegewezen op: 20 oktober 2020