De Bijenhoek

Initiatiefnemer:
Stichting de Bijenhoek

De Stichting de Bijenhoek onderhoudt de Bijenhoek in de wijk Helmerhoek in Enschede, dat is een complex van 3500m2 met daarin een groentehoek, een bloemenhoek, een bessenhoek, een kleine boomgaard en een plukbloemenhoek, andere faciliteiten zijn een berging, een kweekkas, een insectenhotel en een composteringseenheid. Daarnaast drie stroken gras, de huidige situatie is dat wij niet over een verticuteermachine beschikken en het voor de vrijwilligers 65+ te zwaar is om het verticuteren handmatig uit te voeren, terwijl het gras veel door de bezoekers wordt belopen en regelmatig verticuteren noodzakelijk is.
De Bijenhoek houdt zich bezig met biologisch-sociaal-educatief tuinieren doordat bewoners in de wijk Helmerhoek elkaar kunnen ontmoeten, er kunnen werken en kunnen leren over de natuur. In de zomer is er elke maandagavond en donderdagavond een avond waarbij de bewoners biologische groenten kunnen kopen. De opbrengst zorgt ervoor dat de vrijwilligers daarmee de tuin kunnen onderhouden. Daarnaast bieden we o.a onderdak aan het Noaberschap op de vrijdagmorgen en de fotogroep Helmerhoek.
Inmiddels is het meeste basisgereedschap voor tuinieren aanwezig, een berging, een kweekkas, tafels en stoelen, een composteringsinstallatie, een beregeningsinstallatie, een zonnepaneelinstallatie. We hebben ons daar enorm voor ingezet. Met een verticuteermachine zijn we in staat om afscheid te nemen van zwaar handwerk en kan het gras zovaak als nodig, ongeveer eens per zes weken geverticuteerd worden en onderhouden.

 


Sector: Biodiversiteit

Toegewezen op: 15 maart 2022