Canon van Diepenheim: de Rietman Verhalen Zuiltjes

Initiatiefnemer:
Stichting Diepenheim wil Door

Als onderdeel van ons project ‘de Canon van Diepenheim’ willen wij via een 30-tal zogenaamde Rietman Verhalen Zuiltjes op diverse locaties in het Stedeke Diepenheim vertellen over de bijzondere historie van Diepenheim.
In 2001 is de gemeente Diepenheim opgegaan in de nieuwe gemeente Hof van Twente. Binnen die gemeente Hof van Twente toont de Diepenheimse bevolking zich een vitale gemeenschap. Een bloeiend verenigingsleven en tal van initiatieven en evenementen getuigen hiervan. De Diepenheimse bevolking heeft zich als saamhorige, krachtige gemeenschap geconcentreerd op de lokale identiteit en wil het eigen karakter onder meer zichtbaar maken in de openbare ruimte via het project ‘de Canon van Diepenheim’, waarvan de plaatsing van de Rietman Verhalen Zuiltjes een deelproject is.
De slogan ‘Deep’n blif Deep’n’ getuigt door de eeuwen heen van een sterke verbondenheid in Diepenheim tussen generaties en burgers, ook in relatie tot de eigenaren van de landgoederen, havezaten rondom Diepenheim.
Om je wel te bevinden in de grote wereld, van harte mee te doen op grotere schaal, is erkenning van de identiteit van de kleine wereld een voorwaarde. Ons project ‘de Canon van Diepenheim’ kent een sterke identiteit gerelateerde motivatie – intern gericht (eigenheid/trots) en extern gericht (een welkom aan bezoekers van ons Stedeke van Kunst, Cultuur, Historie en Natuur).

 


Sector: Cultuur

Toegewezen op: 3 juni 2021