Bouw Natuur- en Educatiecentrum Weusthag

Initiatiefnemer:
Stichting Heemtuin en Natuur-Centrum Hengelo

Einde 2021 willen we beginnen met de bouw van het Natuur- en Educatiecentrum Weusthag op de locatie van onze Heemtuin en Beleefbos in het Stadspark Weusthag. Op het terrein van natuur- en (milieu)educatie zijn in Hengelo geen andere partijen actief. Met de huidige voorzieningen in Heemtuin/Beleefbos zitten we aan de grenzen van onze capaciteit. Om dit project te doen slagen willen we een publieksactie opzetten, die de betrokkenheid van de Hengelose bevolking zal moeten vergroten en het bedrijfsleven zal inspireren om bv. via Slinger Hengelo ons initiatief te ondersteunen.
Het Natuur- en Educatiecentrum maakt onderdeel uit van het Ambitieplan Burgerpark het Weusthag 2020-2025. De bouw ervan is vastgelegd als één van de speerpunten. In het park zullen inwoners en gebruikers eigenaarschap ervaren en verbeteringen in het park zullen voortkomen uit hun initiatieven. Hier wordt niet alleen meer resultaat bereikt, maar ontstaat ook een grotere sociale betrokkenheid. Enkele bewonersinitiatieven zoals werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag en project in voorbereiding “Gezond en natuurlijke eten uit eigen wijk” worden vanuit onze organisatie gecoördineerd.
Wij willen onze activiteiten in Heemtuin en Beleefbos op een hoger niveau brengen. Daarvoor is een goede multifunctionele ontvangstruimte, toiletvoorziening noodzakelijk. Het gebouw maakt het volgende mogelijk: groepen en schoolklassen te ontvangen, excursies en tentoonstellingen te organiseren, wijk-gebonden activiteiten op te zetten, passend onderkomen voor IVN-vrijwilligers en werkgroep Landschapsonderhoud Weusthag te bieden, faciliteiten voor praktijk op locatie voor speciaal onderwijs te hebben, aan de vele passanten in het Stadspark Weusthag even een rustpunt bieden. Enthousiasme, leren van elkaar en het vergroten van de sociale aspecten van het vrijwilligerswerk in deze natuur-educatieve omgeving zijn voor ons de belangrijkste drijfveren.
In het voorbereidingstraject voor de bouw van het Natuur- en Educatiecentrum Weusthag zitten we in de fase dat we in afwachting zijn van de mogelijkheden tot financiering. Om in deze fase ook het publiek en vooral ook het bedrijfsleven in Hengelo te interesseren gaan we een document maken over het verhaal achter onze plannen. Dit document willen we gebruiken voor publiciteit in de pers, voor de nieuwsbrief van de Slinger ten behoeve van het werven van Hengelose bedrijven die ons willen helpen bij de bouw, voor het bewerken van ons netwerk bij de fondsenwerving etc. Tevens willen we op zaterdag 4 september a.s. de publieksactie “Dag van het Gebouw” in de Heemtuin/Beleefbos organiseren. Ook zullen we flyers laten maken, waarmee we sponsorbijdragen willen binnenhalen. Voor de organisatie van de dag zullen we externe materialen moeten inhuren.

Meer informatie is te lezen in de projectbrochure

 


Sector: Natuur en milieu

Toegewezen op: 3 juni 2021